Algemene Voorwaarden

‘Vriend van Broekelicious’ zijn beeindigen kan op ieder moment. De jaarlijkse inning van de bijdrage wordt dan stopgezet. Er vindt geen terugbetaling van reeds betaalde bijdrage(n) plaats.

Het namaken van het toegangsticket is verboden en wordt mogelijk gerechtelijk vervolgd.

Organisator Broekelicious kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen.

Wijzigingen in het programma en/of de vermelde voorzieningen geven geen recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het toegangsbewijs.

Bezoekers van een evenement onder de 18 jaar mogen geen alcohol drinken en of bestellen. Er kan altijd door de organisatie of uitbater van de locatie om een legitimatie worden gevraagd bij twijfel over leeftijd.

In het geval van een evenement: op de locatie(s) is/zijn verboden mee te nemen: flessen met of zonder opgeschroefde doppen, blikjes, scherpe voorwerpen, dieren, en elk ander voorwerp dat door de organisatie als gevaarlijk kan worden beschouwd.